Máy sục khí chìm Tsurumi

Liên hệ

Đặc điểm của máy sục khí chìm

_ Máy sục khí chìm Tsurumi giúp nâng cao  cao lệ chuyển oxyBOD dễ dàng để loại bỏ từ nước thải.